FANONGONONGO MEI HE FAKAMAAU’ANGA POLISI

FANONGONONGO MEI HE FAKAMAAU'ANGA POLISI NUKU'ALOFA

KO KIMOUTOLU KOTOA PE NA’E FAKA’AHO MAI HA’AMOU HOPO KI HE ‘AHO NI (PULELULU
8/7/2020) KI H E FAKAMAAU’ANGA MU’A, MOU KATAKI TUPU MEI HE ‘ALOTAMAKI ‘E
TOLOI KOTOA IA KI HE PULELULU UIKE KAHA’U ‘AHO 15/7/2020. FAKATOKANGA’I ANGE
KO E NGAAHI HOPO NA’E FAKA’AHO KI HE FAKAMAAU’ANGA FASIMOEAFI ‘E KEI
TULAAHOKO PE IA ‘O ‘IKAI TOLOI.

MALO MO E FAKA’APA’APA ATU, POTUNGAUE FAKAMAAU’ANGA.

Leave a Reply

Close Menu